Iværksætteri

Iværksætteri

Som ny med iværksættertanker kan det være udfordrende i opstartsfasen.

Vi vil derfor gøre det nemmere for dig og introducere dig for et par grundlæggende redskaber til at bygge dine ideer op med.

Virksomhedstyper

Personlig ejede virksomheder

For personlig ejede selskaber, koster det ikke noget at registrere virksomheden og det tager kun få minutter at oprette.

 • En personligt ejet virksomhed har kun én ejer.
 • Kræver dansk CPR-nummer.
 • Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld og andre forpligtelser

Tryk her for at oprette et personligt ejet selskab.

 • Et interessentskab (I/S) har minimum to ejere.
 • Interessenter kan vælge at indgå en interessentskabskontrakt, hvor i de fastlægger reglerne mellem sig.
 • Ejerne hæfter solidarisk og ubegrænset for virksomhedens gæld og andre forpligtelser.

Tryk her for at oprette et personligt ejet selskab.

Selskaber

Oprettelse af et selskab koster 670 kr. og opefter at registrere virksomheden igennem Erhvervsstyrelsen. Derudover kræver det at selskabet skal have vedtægter og et stiftelsesdokument samt et indskud af et vist beløb, som er forbeholdt som kapital til virksomheden.

Tryk her for at læse mere om stiftelsesdokumentet til en A/S eller ApS.

Selskaber er forpligtet til at aflevere en årsrapport med regnskab til Erhvervsstyrelsen, som også kan kræve administrativt arbejde og yderligere omkostninger.

Iværksætterselskabsformen er allerede blevet udfaset i Danmark pr. 2021, mens fristen for omskiftning af selskabsformen i Grønland er sat til den 5. januar 2024.

 • Et iværksætterselskab (IVS) har én eller flere ejere.
 • Stiftelseskapitalen er mellem 1 kr. og 49.999 kr.
 • Selskabet skal årligt opspare mindst 25 % af selskabets overskud
 • Skal have en direktion
 • Et anpartsselskab (ApS) har en eller flere ejere.
 • Stiftelseskapitalen for et ApS er 50.000 kr.
 • Skal have en direktion

Tryk her for at læse mere om stiftelsesdokumentet til en A/S eller ApS.

 • Et aktieselskab (A/S) har en eller flere ejere.
 • Stiftelseskapitalen for et A/S er 400.000 kr.
 • Skal have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion

Tryk her for at læse mere om stiftelsesdokumentet til en A/S eller ApS.

Finansieringsmuligheder

Nalik Ventures tilbyder følgende ydelser:

3 x 25.000 kr. til rådgivning (uden tilbagebetaling)

Op til 300.000 kr. i støtte hvis man selv kommer med et tilsvarende beløb

100.000 kr. 1 x til eksportaktiviteter

For at ansøge om midler hos Nalik Ventures skal man have et CVR nummer og skal udfylde en tilfredsstillende ansøgning på hjemmesiden www.nalik.gl.

Andre finansieringsmuligheder

Det er en stor fordel at have en vis del af pengene selv, når man skal ud og finde investorer, optage lån, søge støtte, med mere.

Hvis du kan sætte penge til side ud af din personlige indkomst imens du arbejder på at udvikle idéen, eller hvis du allerede har en opsparing eller ejendom, så er du et godt stykke af vejen.

Ellers kan du arrangere fundraising arrangement, hvor invitere folk til at støtte din virksomhed ved at give dig penge. Du kan for eksempel tilbyde dem fremtidige anparter (B-anparter), vareprøver til overpris, en plads på sponsorlisten, crowd-funding, eller andet… vær kreativ!

Bootstrapping kaldes på dansk “at spænde livremmen”, det vil sige undgå alle unødvendige udgifter. På den måde bliver dit behov for finansiering mindre, og du kan nemmere klare dig for de penge du tjener.

Bakers method går ud på at du starter med at bage 1 brød, som du sælger. For de penge du tjener, køber du mel nok til at bage 2 brød. Sådan kan du stille og roligt bage flere og flere brød.

Fordelen ved dette, er at du slipper for at skulle betale pengene tilbage, fordi det var dine egne, du skal heller ikke aflevere en del af dit overskud eller dele virksomheden med andre.

Det klassiske sted at gå hen, hvis man vil låne penge.

Udover at låne penge ud, tilbyder banken også rådgivning som kan være relevant.

Banken låner ikke penge ud, med mindre de er ret sikre på at få dem igen, derfor er det en god ide at lytte til banken.

Bankens velsignelse af projektet er nogle gange et krav for at opnå andre former for støtte.

En business angel er en rig forretningsmand, som tjener penge på at investere i, og udvikle på, virksomhederne.

De går altså ofte aktivt ind i virksomheden, for at udvikle den med deres kompetencer eller netværk. Desuden har de som oftest købt en andel af virksomheden, som de så kan sælge når virksomheden er blevet mere værd. En business angel investerer typisk 250.000 til 2 millioner kroner, udover sin tid og kompetence – som regel i en periode på 3 – 5 år.

Der findes ikke noget register over business angels i Grønland.

Sweat equity er når folk investerer arbejdskraft i virksomheden i stedet for penge, og på den måde får en ejerandel i virksomheden.

For nogle virksomheder gør det en stor forskel, om man får de rette kompetencer ind, for at udvikle og drive virksomheden.

Det kan være nødvendigt for startups, hvor man typisk ikke har penge til at betale folk.

Man skal passe på med ikke at give ejerandelene væk for billigt. Indsatsen der lægges til gengæld skal helst have værdi for virksomheden på længere sigt.

Factoring går ud på at man sælger sine fakturaer til en anden virksomhed som så overtager mellemværendet mellem virksomheden og kunden.

Det har den fordel, at virksomheden får penge i hånden nu og her, samt slipper for besværet og risikoen med at inddrive pengene.

Fakturakøberen køber selvfølgelig ikke fakturaen for det fulde beløb, de gør det jo for at tjene penge.

“Jeg ser, at fakturasalg netop er relevant for nye virksomheder, da det typisk er her likviditeten er under pres.” – siger Juri Cetti, Co-founder, Dansk Faktura Børs A/S.

Netværksfinansiering er allerede ret udbredt, og går ud på at man gennem en portal opnår mange små donationer/investeringer som tilsammen giver den fornødne finansiering.

Der findes en lang række forskellige modeller, på forskellige sites. Blandt de mest kendte er Kickstarter.com og GoFundMe.com.

Disse sites hjælper nogle gange også til med markedsføring, men man er selvfølgelig i konkurrence med mange andre virksomheder.

“Crowdlending er en nem og attraktiv måde for mindre virksomheder at finansiere sig på…” – siger Nils Thygesen, Partner i Lendino A/S.

At få dine kunder til at investere i virksomheden er også en mulighed, det handler simpelt hen om at vækste virksomheden med kundernes penge.

Blandt de kendteste modeller er deleøkonomi, f.eks. Airbnb.com, og ‘betal-på-forhånd’, som f.eks. Threadless.com. Det kan også være at man tilbyder abonnement på sin service, og andet.

Dette kan være en udemærket måde at komme i gang på, Bill Gates (Microsoft) og Michael Dell (Dell) startede begge på denne måde.

Michael Dell købte først delene til folks PC’ere, efter at have fået betaling for den færdige maskine, mens Bill Gates startede med at programmere operativsystemer for PC-industrien, hvorefter han skiftede til at sælge de kendte programpakker

Værktøjer

Som ny med iværksættertanker, kan det være udfordrende i opstartsfasen.

Vi vil derfor gøre det nemmere for dig og introducere dig for et par grundlæggende redskaber til at bygge dine ideer op med.

Iværksætterguide

Vi anbefaler at du i første omgang sætter dig ned og overvejer nedenstående muligheder og værktøjer, hvor du kan hente anbefalinger og råd til opstarten af din virksomhed.

 • Forretningsplan
 • CVR-registrering
 • Dialog med banken – kontaktinfo, netbank, hvordan skal netbanken bruges?
 • Opsparing til opstarten
 • Virksomhedsformer: enkeltmandsfirma, I/S, IVS, ApS, A/S,
 • Virksomhed hvor flg. indgår: Mad, drikke, cremer, tabletter o.l. skal der nogle særlige regler til.
  • Nalik Ventures – veterinær- og fødevarestyrelsen
 • Åbning af butik, find en bygning, vurdér, arealtildeling, teknik- miljø (Inoqarfik), forskellige regler for dem
 • Skat, udarbejdelse af forretningsplan og budget – kontaktinfo i byerne
 • Nalik Ventures støtte til opstart og revision
 • Overdragelsesaftale eller anpartshaverkontrakt – inspiration legaldesk.dk, pris for den
 • Regnskabsmæssig forberedelse, fakturaer, kreditnota o.l., årsregnskaber, bogføringslov

Skabeloner

Hent det forskellige skabeloner vi har:

Scroll to Top
Scroll til toppen